Vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy

Možnosť vrátiť tovar bez udania dôvodu máte v zmysle obchodných podmienok do 14 kalendárnych dní od prevzatia balíčka. Nepoužitý a nepoškodený tovar nám na vlastné náklady vrátite spolu s vyplnenou žiadosťou odstúpenie od zmluvy – vrátenie tovaru do 14-dní! podľa inštrukcií obsiahnutých v tejto žiadosti, ktorú nájdete aj na zadnej strane faktúry. Na základe Vašej žiadosti, po prijatí spätnej zásielky a kontrole tovaru Vám bude vrátená suma za nepoškodený tovar. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s tovarom nad rámec potrebný na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Vrátiť použitý hygienický tovar nie je možné, nakoľko je ďalej nepredajný! Vrátenie peňazí je možné bezplatne na Váš účet, alebo na adresu poštovou poukážkou s tým, že v prípade platby poštovou poukážkou Vám bude vrátená suma znížená o 1.00 €.

Po prijatí vráteného tovaru dostanete od nás potvrdzujúci e-mail, ako informáciu o tom, že sme Váš tovar dostali.
Peniaze Vám budú vrátené čo najskôr po prijatí, najneskôr však do 7 dní od prevzatia vrátenej zásielky.
Spolu s vráteným tovarom nezabudnite zaslať originál záručného listu a faktúru, teda všetky dokumenty, ktoré ste od nás v zasielke obdržali k tovaru, ktorý chcete vrátiť. V prípade nejasností sa nám ozvite v pracovných dňoch +421 907 925 723  email: info@bajoart.sk