Zásady ochrany osobných údajov

Ako chránime vaše súkromie?

Vaše súkromie je pre nás veľmi dôležité! Robíme všetko tak, aby ste sa počas návštevy našej webstránky cítili bezpečne. Na tomto mieste dostanete všetky aktuálne informácie o tom, aké údaje získavame, ako s nimi nakladáme, kam ich zdieľame. Rozpisujeme tu aj. ako môžete spracovanie kontrolovať, a tiež o právach, ktoré v súvislosti s tým máte.

Ja ako prevádzkovateľ internetovej stránky www.BajoART.sk,
Jana Bubenová, Letná 3370/21, 058 01 Poprad
IČO: 48261238

Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov je Jana Bubenová. V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom tohto dokumentu, či spracovania osobných údajov napíšte email priamo na osobneudaje@bajoart.sk, alebo poštou na sídlo firmy. 

Aké údaje zbierame

Údaje o nákupe

Pri nákupe od vás žiadame údaje potrebné na jeho vybavenie. Povinnými údajmi sú len vaše meno, e-mailová adresa, adresa na doručovanie, telefónne číslo a samotný predmet objednávky.

Všetky v súčasnosti ponúkané formy platby cez internet sú realizované priamo na strane banky, ktorá nám poskytne jedine informáciu o tom, či platba prešla. Nedozvieme sa tak žiadne ďalšie informácie, ako Vaše prihlasovacie meno, či zostatok na účte!

Emailové novinky

Ak nám k tomu udelíte súhlas (zaslaný v potvrdení objednávky), uchovávame si vašu e-mailovú adresu aj za účelom zasielania zaujímavých noviniek a zliav, či darčekov.

Údaje získané pri využívaní našich služieb

Ak ste naším zákazníkom, získavame aj údaje o tom, ako našu stránku používate. Sú to informácie napríklad ako a kedy pristupujete na naše stránky, čo na nich vyhľadávate. Získavame tiež údaje o zariadeniach a počítačoch, pomocou ktorých pristupujete k našim službám, vrátane IP adresy, nastavenia prehliadača.

Ako údaje používame

Pri poskytovaní našich služieb
Údaje, ktoré od vás získame pri vytvorení objednávky, používame na jej vybavenie, alebo aj na jej pripomenutie, ak ste objednávanie neukončili. Tieto údaje musíme taktiež použiť v našom účtovníctve.

Pri komunikácii s vami
Vaše kontaktné údaje používame na zasielanie oznámení a zmenu stavov Vašej objednávky. Používame ju tiež pri odpovediach na Vaše žiadosti, sťažnosti a reklamácie.

Ak ste nám k tomu udelili súhlas, posielame vám aj komerčné informácie o novinkách, darčekoch a zľavách, ktoré by Vás mohli zaujímať. Zasielanie týchto emailov viete ľahko zrušiť pomocou odkazu „Odhlásiť sa“ z odberu, ktorý je na konci každého takéhoto e-mailu.

Na zlepšenie a personalizáciu marketingu
Napríklad údaje o tom, čo ste u nás nakúpili používame na to, aby sme vám vedeli odporučiť aj iné tovary, ktoré by vás mohli zaujímať.

Informácie o pohybe po celej našej stránke požívame aj pre účely reklamy a analýzy. A to ako aj na našej, tak aj na iných internetových stránkach.

Cookies
Na všetky vyššie uvedené účely využívame aj cookies a podobné nástroje. Bližšie informácie o podmienkach ich využívania nájdete v sekcii Cookies.

Právny základ a výklad pojmov

Plnenie zmluvy – v prípade objednania tovaru
Súhlas – v súvislosti so zasielaním komerčnej komunikácie, či pri iných formách marketingu. Každý udelený súhlas je dobrovoľný. Každý súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne na osobneudaje@getnet.sk
Plnenie našich zákonných povinností – pri uchovaní údajov o vašej objednávke v účtovníctve alebo pri sprístupnení údajov orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad činnosťou.
Náš oprávnený záujem – Vždy starostlivo zvažujeme, či spracúvanie osobných údajov nebude predstavovať neprimeraný zásah do vašich zákonných práv.

Komu údaje sprístupňujeme

Prepravným spoločnostiam

K sprístupneniu osobných údajov tretím stranám dochádza v prípade doručovateľskej služby, ktorú ste si pri objednávke zvolili:

Slovenská pošta a.s. – Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S

Externé spracovávanie

Vaše osobné údaje majú k dispozícii aj naši dodávatelia, ktorí pri tom dodržiavajú všetky potrebné bezpečnostné a technické opatrenia, aby vašim osobným údajom poskytli požadovanú ochranu.

WebSupport, s.r.o. (webhosting), Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, Slovensko
Zapísaná na Okresnom súde Bratislava I, Vložka číslo: 63270/B

MailChimp / The Rocket Science Group LLC – (zasielanie newsletter) 675 Ponce de Leon Ave NE, Atlanta, GA 30308 USA

Prenos do tretích krajín

Vaše osobné údaje do tretích krajín neprenášame. Sú však partneri, ktorí pri spracúvaní osobných údajov takéto prenosy do USA realizujú. Tak či onak, musia a dodržiavajú podmienky US-EU Privacy Shield. Tým poskytujú primeranú úroveň ochrany vašich osobných údajov.

Vaše údaje chránime

V súlade s požiadavkami platnej legislatívy sme vykonali a stále vykonávame všetky potrebné opatrenia, aby vaše osobné údaje boli naozaj v bezpečí. Vaše údaje sú uchovávané v bezpečných databázach na našom serveri. Databáza je chránená pred stratou, zneužitím, či poškodením!

Dĺžka uchovania údajov

V prípade, ak ste nám udelili súhlas, uchovávame tieto údaje, tak ako bolo uvedené v danom súhlase, alebo kým nám príslušný súhlas neodvoláte. V prípadoch ak využívame vaše údaje na základe nášho oprávneného záujmu, uchováme vaše údaje, kým máme zákonom stanovený dôvod ich spracúvania s právnym základom.

Vaše práva

V prípade, ak si uplatníte akékoľvek z uvedených práv, tak Vašu žiadosť vybavíme do 30 dní odo dňa jej doručenia k nám.

Ako si uplatniť vaše práva
Uplatniť vaše práva si môžete e-mailom, telefonicky, alebo písomne na uvedených kontaktoch. Vo Vašej žiadosti uveďte meno, priezvisko, e-mailovú adresu, prípadne adresu trvalého bydliska. Tieto informácie od vás požadujeme preto, aby sme omylom neposkytli Vaše osobné údaje neoprávnenej, tretej, osobe.

Právo na prístup k údajom
Máte právo získať potvrdenie o tom, aké vaše osobné údaje spracúvame. Tiež Vám poskytneme informáciu o tom, za akým účelom, komu boli vaše osobné údaje poskytnuté a tiež ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať.

Právo na zabudnutie (vymazanie)
Máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, v prípade ak sa neuplatňujú zákonné výnimky:

osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali
odvolaním súhlasu na spracúvanie Vašich osobných údajov
osobné údaje sa spracúvali nezákonne
V prípade, ak by mali byť Vaše osobné údaje zverejnené a Vy si uplatníte právo na vymazanie, vymažeme aj takéto zverejnené osobné údaje. Zároveň informujeme ostatných príjemcov vašich osobných údajov, že ste si uplatnili právo na vymazanie.

Právo na obmedzenie spracúvania
Máte právo nás požiadať o dočasné obmedzenie spracúvania v týchto prípadoch:

ak si myslíte, že o vás spracúvame nesprávne osobné údaje
spracúvanie Vašich osobných údajov je protizákonné a Vy sa rozhodnete žiadať obmedzenie ich spracúvania
v prípade ak namietate spracúvanie Vašich osobných údajov, do doby overenia či oprávnené dôvody pre spracúvanie osobných údajov prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami

Právo na prenosnosť údajov
Máte právo získať osobné údaje, ktoré o vás spracúvame na základe súhlasu a/alebo zmluvy. A to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Ak je to technicky možné, prenesieme Vaše osobné údaje priamo k Vami zvolenému prevádzkovateľovi na základe vašej žiadosti.

Právo na námietku
Máte právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov. A hlavne ak sa tieto spracúvajú na účely priameho marketingu.

Podávanie sťažností
V prípade, ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov našou spoločnosťou je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na náš hlavný dozorný orgán – Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Cookies, pixely – na čo slúžia
Ako mnoho iných spoločností poskytujúcich svoje služby na internete, aj my využívame cookies, pixely a iné.

Súbory cookies sú malé kúsky údajov, ktoré sa ukladajú vo vašom prehliadači tak ako v počítači, tak aj v mobilnom zariadení počas prezerania webových stránok. Pixely sú malé kúsky kódu na stránke, alebo v e-maile, ktoré zbierajú informácie o vašom prehliadači.

Jednotlivé cookies majú rôznu dobu platnosti – rôznu dobu uloženia vo vašom zariadení. Niektoré sa vymažú z vášho zariadenia po tom, ako zatvoríte okno prehliadača (session), iné zostávajú vo vašom zariadení uložené aj po ukončení prehliadania našich webových stránok (permanent cookie).

Prečo používame cookies?

Súbory cookies nám umožňujú zapamätať si vaše úkony v priebehu určitého časového obdobia. Je to preto, aby ste ich nemuseli stále zadávať vždy, keď sa vrátite na našu webovú stránku.

Súbory cookies môžu zaznamenávať aj ďalšie informácie, ako počet návštevníkov našich webových stránok a tiež aké podstránky nášho webu najčastejšie navštevujete. Používajú sa aj na to aby vám bola zobrazovaná naša reklama a tiež obsah stránky, ktorý vás zaujíma.

Aké cookies používame?

Funkčné a technické cookies – tieto cookies zabezpečujú riadne fungovanie našej webstránky, bez nich by ste u nás (a vlastne ani inde) nenakúpili. , Zabezpečujú napríklad ukladanie tovaru do nákupného košíka, zapamätanie si obsahu košíka. Na tieto cookies si od Vás súhlas nepýtame, pretože bez nich by stránka nebola stránkou.
Analytické cookies – tieto cookies slúžia na získanie údajov o návštevnosti našej internetovej stránky. Pri týchto cookies sme urobili všetko pre to, aby sme zabránili ich zneužitiu. Súčasne sú implementované opatrenia, aby ste ľahko kontrolovali a obmedzovali využívanie týchto cookies. Aj preto si nepýtame od vás súhlas na ich používanie. Pri týchto cookies využívame riešenia nasledovných tretích strán:
Google Analytics – Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko
Marketingové a reklamné cookies – tieto cookies používame za účelom zobrazovania reklamy na základe Vašich záujmov. Cookies tohto typu ukladáme len na základe vášho súhlasu. Pri týchto cookies využívame riešenia nasledovných tretích strán:
Google AdWords – Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko
Facebook Pixel – Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írsko

Vaše voľby

Máte viac možností, ako obmedziť to, ako my a naši partneri využívame cookies:

Nastavenia prehliadača – väčšina prehliadačov má základné nastavenie, ktorým akceptujú cookies, ich nastavenia umožňujú, aby ste si vymazali alebo odmietli cookies. No dávajte pozor, pretože v tomto prípade nemusia niektoré poskytované služby riadne fungovať.

Tretie strany – na obmedzenie cookies sa dajú využiť aj riešenia tretích strán. Jedno z nich je napríklad optout.aboutads.info.
Vlastné riešenia partnerov – na obmedzenie cookies tiež možno využiť riešenia ponúkané jednotlivými partnermi priamo v tabuľkách vyššie.

Platné od 11.01.2021