Reklamácie

Na tovary poskytujeme zákonom stanovenú záručnú dobu 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia objednávky. Záruka môže byť limitovaná aj dobou minimálnej trvanlivosti. O reklamácií nás prosím vopred informujte emailom, alebo telefonicky +421 907 925 723.

Po prijatí tovaru na reklamáciu dostanete od nás potvrdzujúci e-mail, ako informáciu o tom, že sme Váš tovar dostali.
Po ukončení reklamačného konania dostanete taktiež email so spôsobom vybavenia reklamácie.
Reklamačný protokol dostanete spolu s vráteným reklamovaným tovarom.
V prípade otázok k reklamácií tovaru nás kontaktujte prostredníctvom nižšie uvedeného formulára. V ňom uveďte čo najviac faktov o objednávke, na základe ktorej ste tovar obdržali. Spolu s reklamovaným tovarom nezabudnite zaslať originál záručného listu, faktúru a vyplnený reklamačný formulár s popisom závady. Ak chcete tovar vrátiť, môžete tak urobiť v zmysle obchodných podmienok, pričom je potrebné vyplniť formulár odstúpenie od zmluvy – vrátenie tovaru do 14-dní! V prípade nejasností sa nám ozvite v pracovných dňoch +421 907 925 723, email: info@bajoart.sk.